Kdo jsme

Jsme specializovaným makléřem na zprostředkování pojištění rizika nezaplacení vašich pohledávek, které vznikají z obchodního vztahu s vašimi odběrateli.
S tímto druhem pojištění máme dlouholeté zkušenosti a disponujeme znalostmi produktů a řešení specializovaných pojišťoven na trhu.
S pojišťovnami spolupracujeme na denní bázi.
Pro naši práci potřebujeme váš mandát a vaši představu o rozsahu pojištění. O vše ostatní se postaráme sami. Jsme specialisté - žádným jiným druhem majetkového pojištění se nezabýváme.
Jsme součástí mezinárodní makléřské skupiny A.U. Group se zkušenostmi v pojištění pohledávek od roku 1929. Umíme pro Vás nalézt řešení v jakémkoli teritoriu na světě.
Naše činnost podléhá ze zákona registraci v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou. Osvědčení o registraci naleznete zde.
Proč s námi?

Proč s námi?

ARFIN BROKER se zabývá pojištěním pohledávek již od roku 2002, dříve pod názvem HP Factoring, dále pod společností ARFIN s.r.o. a od roku 2018 samostatně jako ARFIN BROKER s.r.o.
Pohledávky umíme ošetřit komplexně. Kromě pojištění dokážeme posoudit, nalézt a doporučit i vhodnou formu financování pohledávek, případně monitoring Vašich odběratelů.
V ARFIN  týmu pracují zkušení odborníci na danou problematiku s dlouholetou praxí v oboru. Náš přístup je vždy osobní s respektem na konkrétní potřeby a očekávání našich klientů.
Známe detailně konkrétní pojistné smlouvy a pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven. Ze zkušeností víme, že klienti se v nich velmi obtížně orientují. Nechte tyto starosti na nás, my vám vysvětlíme srozumitelnou řečí, co konkrétně tato ujednání pro vás znamenají.  
Zeptejte se našich klientů, jak jsou s našimi službami spokojeni. V případě zájmu Vám poskytneme relevantní kontaktní údaje.
Co nabízíme?

Co nabízíme?

Naše práce pro vás znamená rychlé nalezení a doporučení nejvýhodnějších podmínek pojištění pohledávek na trhu respektující váš charakter a specifika podnikání.
Na základě vašeho zadání oslovíme všechny pojišťovny se žádostí o předložení nabídek pojištění, které následně vyhodnotíme a zpracujeme s doporučením pro vás, kterou pojišťovnu zvolit, případně, jak je vhodně kombinovat.
Po podpisu pojistné smlouvy s konkrétní pojišťovnou nebo pojišťovnami naše vzájemná spolupráce nekončí. Pomáháme vám i nadále využívat tento produkt správně a efektivně ve smyslu ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek. V případě pojistné události vám nabízíme asistenci při jejím řešení s pojišťovnou.
Naše služby jsou pro vás bezplatné. Jsme odměňování formou standardní zprostředkovatelské provize, kterou platí pojišťovna. Výše provize je stanovena procentuální částí ze zaplaceného pojistného.

O pojištění

Pojištění pohledávek znamená krytí rizika jejich nezaplacení ze strany vašich odběratelů. Pokud vám zákazník neuhradí vaši pohledávku včas nebo se dostane do insolvence, oznámíte to pojišťovně a ta se postará o její vymožení, případně Vám nezaplacenou pohledávku uhradí formou pojistného plnění, též nazývané odškodnění.

Základní pojmy v pojištění pohledávek

Pojistná smlouva

v tomto dokumentu pojišťovna sjednává především konkrétní podmínky pojištění jako je pojistná sazba, spoluúčast, teritoriální rozsah krytí rizika, poplatky za posouzení rizika, maximální hranici pojistného plnění, případně další specifická ujednání o rozsahu pojištění.

Úvěrový limit

někdy též nazýván pojistný limit je maximální částka, kterou je kryta škoda za jednotlivým odběratelem. Tento limit je možno v čase měnit jak ze strany klienta, tak i ze strany pojišťovny. Měl by odpovídat maximální výši otevřeného salda pohledávek za vaším odběratelem a lze ho v průběhu pojištění upravovat tak, jak se vyvíjí právě toto otevřené saldo. O úvěrový limit na nového odběratele je možno žádat kdykoli během pojištění tak, jak se vyvíjí Váš obchod.

Spoluúčast

jedná se o procentuální spoluúčast klienta na případné škodě a nákladech vymáhání pojištěných pohledávek. Pohybuje se obvykle ve výši 10-15%.

Pojistné

platí se většinou frekvenčně, nejčastěji měsíčně nebo čtvrtletně. Pojistné může být placeno z výše obratu, který do pojištění nahlásíte (obratová pojistka) nebo z výše otevřeného salda vašich pohledávek v konkrétním období (saldová pojistka). Výše pojistného se pohybuje v jednotkách promile z výše uvedených částek.

Hlášení pojistné události a odškodnění

pokud vaše pojištěná pohledávka není zaplacena včas a v plné výši, máte díky pojištění nárok na nahlášení hrozby škody a odškodnění. Hlášení hrozby škody provedete po uplynutí data splatnosti nejstarší nezaplacené pohledávky. Na ohlášení hrozby škody máte konkrétní časový úsek, který je třeba dodržet a jeho délka je různá u jednotlivých pojišťoven.

Maximální hranice odškodnění

je stanovena na pojistnou dobu, která bývá nejčastěji 1 rok a představuje maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí formou odškodnění. Většinou bývá stanovena tak, aby pokryla maximální potenciální škodu, která může v pojistné době vzniknout.

Minimální pojistné

je částka pojistného, kterou jste povinni za pojistnou dobu (nejčastěji 1 rok) zaplatit. Slouží k tomu, aby byla pojistná smlouvy využívána klientem, tedy aby pojišťoval své pohledávky. Většinou bývá stanoveno ve výši cca 50-70% předpokládaného pojistného.

Čekací lhůta

jedná se o časový úsek od nahlášení hrozby škody po vznik pojistné události a následné odškodnění. Tato lhůta bývá zpravidla 5-6 měsíců, lze se dohodnout i na lhůtě kratší. V této lhůtě dochází k vymáhání pohledávky. Je-li pohledávka v této lhůtě vymožena, škoda nevzniká. Není-li vymožena nebo jen částečně, vzniká škoda, kterou pojišťovna po uplynuté této lhůty vyplatí jako odškodnění. Náklady na vymáhání jsou rovněž kryty pojištěním.

U koho pojišťovat?

Jsme členy 

Napište nám


Otakar Hrazdíra  
ředitel divize pojištění pohledávek                                        
Telefon: + 420 602 222 287
Email: hrazdira@arfin.cz


ARFIN BROKER s.r.o.,
IČ: 065 12 763           
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
Email
: arfin@arfin.cz

Tel.
: +420 226 217 323
www.arfinbroker.cz
www.arfin.cz
 
Zapsán do Obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 283454
ARFIN BROKER je pojišťovacím makléřem zapsaným do registru ČNB

Search